ГБЦ Комуникации има своја предаватеслка мрежа со 34 предаватели распоредени низ Македонија и 15 пунктови.

Во склоп на ГБЦ Комуниации работи одделот сервис и одржување кој е задолжен за одржување на аудио и видео опремата, телекомуниацкиската опрема, како и мрежата со предавателна инфраструктура.

Одделот сервис и оддржување врши поправка, сервисирање и одржување на радио предавателната опрема за потребите и на други компании, во и надовор од Република Македонија.

ГБЦ Комуникации ја издава под наем својата предавателна инфраструктура на телекомуникациски компании, радиодифузери, такси комапнии, агенции за обезбедување и друго.

ВРВ
mk_MKMacedonian